Fotolia_szachy

 

 

 

 

 

Ze względu na to, iż trudno poruszać się w sferze skomplikowanych zagadnień prawnych skutków śmierci wspólnika lub właściciela firmy, nakładających się często niespójnych systemów prawa handlowego, spadkowego, cywilnego,  rodzinnego a także podatkowego kluczowe jest skonstruowanie planu sukcesji, który zapewni płynne przejście majątku firmy, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych, zarówno od strony gospodarczej jak i zarządczej.                                                              

W takim wypadku należy rozstrzygnąć kilka bardzo istotnych kwestii:

– kto będzie następcą zmarłego wspólnika,

-jakie będą z nim przyszłe relacje biznesowe,

-czy w ogóle wśród naszych spadkobierców są osoby, które chcą i potrafią przejąć biznes, a jeśli nie, to kto wejdzie na nasze miejsce,

-jak zabezpieczyć prawa dzieci z poprzednich związków,

-jak zabezpieczyć partnerów w związkach nieformalnych,

-jak zabezpieczyć ciągłość zarządzania firmą na poziomie operacyjnym i nadzorczym oraz właścicielskim,

-jak zabezpieczyć roszczenie o zachowek

To tylko kilka z licznych pytań na które musimy znaleźć odpowiedź.

Zabezpieczenie na wypadek śmierci powinno składać się zarówno  z elementów prawnych jak i finansowych, połączonych funkcjonalnie w jedną  całość aby uniknąć pułapek wynikających z dziedziczenia ustawowego, prawa podatkowego, zabezpieczenia majątku, zabezpieczenia spłat i wzajemnych rozliczeń pomiędzy spadkobiercami lub pomiędzy spadkobiercami i wspólnikami. Istotne są również właściwe sporządzone testamenty, poprzedzone analizą  i ewentualną korektą struktury majątku małżeńskiego każdego ze wspólników.

 Nasza firma w doborze optymalnego rozwiązania przygotowuje unikatową ofertę, polegającą na stworzeniu projektu, który poprzez kompleksowe spojrzenie na sytuację klienta wskaże dalsze działania prawne i finansowe do przeprowadzenia sukcesji majątkowej. Aby zniwelować zagrożenia mogące pojawić się w przyszłości nasze projekty przygotowywane są przez grupę fachowców, składających się  z prawników, finansistów, doradców podatkowych, księgowych oraz brokera.

 

 

 


 

 


SSL Certificates